Dodatkowa szyna pozioma, do budynków >20 m i/lub obciążenia śniegu >2 kN, do pierwszego kolektora w rzędzie

Dodatkowa szyna pozioma, do budynków >20 m i/lub obciążenia śniegu >2 kN, do pierwszego kolektora w rzędzie
Kod produktu: BUD 8718531026
Dodatkowa szyna pozioma, do budynków >20 m i/lub obciążenia śniegu >2 kN, do pierwszego kolektora w rzędzie. 1 na rząd kolektorów.