Dodatkowa szyna pozioma, do budynków >20 m i/lub obciążenia śniegu >2 kN, do pierwszego kolejnych kolektorów w rzędzie

Dodatkowa szyna pozioma, do budynków >20 m i/lub obciążenia śniegu >2 kN, do pierwszego kolejnych kolektorów w rzędzie
Kod produktu: BUD 83077502
Dodatkowa szyna pozioma, do budynków >20 m i/lub obciążenia śniegu >2 kN, do kolejnych kolektorów w rzędzie. Liczba kolektorów w rzędzie - 1.