Buderus Logamatic RC310 biały

Buderus Logamatic RC310 biały
Kod produktu: BUD 7738112317
Dostępność: Wysyłka w 3-5 dni
Stara cena: 1313.64 PLN
Cena brutto: 746.61 PLN
Cena netto: 607.00 PLN
Ilość:
Zapytaj o produkt Drukuj (PDF)

Buderus Logamatic RC310FA (w dostawie z czunikiem FA) kolor biały

 • moduł obsługowy RC310 służy do regulacji jednej instalacji ogrzewczej wyposażonej w maksymalnie cztery obiegi grzewcze, dwa obiegi ładowania zasobnika do przygotowania c.w.u., układ solarnego przygotowania c.w.u. oraz układ solarnego wspomagania ogrzewania.
 • moduł obsługowy posiada programy czasowe:
  • ogrzewanie: dla każdego obiegu grzewczego 2 programy czasowe z 6 czasami przełączania na dzień,
  • c.w.u.: dla każdego obiegu c.w.u. jeden program czasowy dla przygotowania c.w.u. i jeden program czasowy dla pompy cyrkulacyjnej, w obu przypadkach z 6 czasami przełączania na dzień,
 • moduł obsługowy służy do wskazywania informacji dotyczących urządzenia grzewczego i instalacji ogrzewczej oraz do zmiany ustawień.
 • możliwości instalacji:
  • na urządzeniu grzewczym ze złączem magistrali EMS plus,
  • na ścianie, z połączeniem magistralowym z urządzeniem grzewczym ze złączem magistrali EMS plus,
 • po 1,5 godziny pracy moduł obsługowy dysponuje rezerwą zasilania wystarczającą na co najmniej 8 godzin (jeżeli przerwa w zasilaniu trwa dłużej niż rezerwa, następuje skasowanie godziny i daty, wszystkie pozostałe ustawienia pozostają zachowane),
 • maksymalna długość całkowita połączeń magistrali EMS Plus:
  • 100 m przy przekroju przewodu 0,50 mm2,
  • 300 m przy przekroju przewodu 1,50 mm2.Rodzaje regulacji:regulacja wg temperatury w pomieszczeniu: automatyczna regulacja temperatury zasilania lub mocy cieplnej urządzenia grzewczego w zależności od temperatury w pomieszczeniu. Konieczna jest instalacja modułu obsługowego w pomieszczeniu wiodącym,regulacja wg temperatury zewnętrznej: automatyczna regulacja temperatury zasilania w zależności od temperatury zewnętrznej,regulacja wg temperatury zewnętrznej z uwzględnieniem temperatury w pomieszczeniu: automatyczna regulacja temperatury zasilania w zależności od temperatury zewnętrznej i w pomieszczeniu. konieczna jest instalacja modułu obsługowego w pomieszczeniu wiodącym,regulacja stała: automatyczna regulacja temperatury zasilania do ogrzewania basenu lub instalacji wentylacyjnej ze stałą temperaturą. Ten tryb regulacji nie jest zależny od temperatury w pomieszczeniu ani temperatury zewnętrznej.Funkcje podstawowe

Funkcjonowanie jako sterownik regulacyjny
Moduł obsługowy może regulować maksymalnie cztery obiegi grzewcze. Regulacja ogrzewania w każdym obiegu grzewczym instalacji działa w jednym z głównych trybów regulacji:

 • regulacja wg temperatury w pomieszczeniu:
  • regulacja temperatury w pomieszczeniu w zależności od mierzonej temperatury w pomieszczeniu,
  • moduł obsługowy automatycznie ustawia wymaganą moc cieplną urządzenia grzewczego lub temperaturę zasilania.
 • regulacja wg temperatury zewnętrznej:
  • regulacja temperatury w pomieszczeniu w zależności od temperatury zewnętrznej,
  • moduł obsługowy ustawia temperaturę zasilania na podstawie uproszczonej lub zoptymalizowanej krzywej grzewczej,
 • regulacja wg temperatury zewnętrznej z uwzględnieniem temperatury w pomieszczeniu:
  • regulacja temperatury w pomieszczeniu w zależności od temperatury zewnętrznej i mierzonej temperatury w pomieszczeniu,
  • moduł obsługowy ustawia temperaturę zasilania na podstawie uproszczonej lub zoptymalizowanej krzywej grzewczej,
 • regulacja stała: regulacja ze stałą temperaturą niezależnie od temperatury zewnętrznej czy temperatury w pomieszczeniu, np. dla basenu lub instalacji wentylacyjnej. Temperatura zasilania może zostać ustawiona tylko w menu serwisowym przez instalatora.