Buderus Logamatic SC40

Buderus Logamatic SC40
Kod produktu: BUD 7747008410
Dostępność: Wysyłka w 3-5 dni
Stara cena: 2183.25 PLN
Cena brutto: 1637.44 PLN
Cena netto: 1331.25 PLN
Ilość:
Zapytaj o produkt

Logamatic SC40

Regulator solarny SC40 to zaawansowany regulator instalacji wieloobiegowych, który posiada możliwość podłączenia ośmiu czujników temperatury i jest w stanie sterować pięcioma urządzeniami instalacji solarnej. Logamatic SC40 może kontrolować aż do 27 niezależnych obiegów hydraulicznych, w tym c.w.u., wspomagania c.o. oraz podgrzewu wody basenowej. Co więcej, regulator ten potrafi kontrolować niezależnie od siebie dwa odrębne pola kolektorów słonecznych np. wschód – zachód oraz posiada możliwość sterowania trzema odbiornikami ciepła nadając im priorytetowość.

Właściwości i cechy szczegolne
• Regulacja układu solarnego dla rożnych zastosowań niezależnie od regulacji źrodła ciepła, z 27 wybieralnymi układami solarnymi,
od przygotowywania c.w.u., poprzez wspomaganie c.o., do ogrzewania wody w basenie
• Rożne wersje:
− SC40 zintegrowany w kompletnej stacji Logasol KS0105
− SC40 do montażu ściennego w połączeniu ze stacją Logasol KS01…
•Łatwa obsługa i kontrola funkcji układów z max trzema odbiornikami z ośmioma wejściami czujnikow i pięcioma wyjściami
przełącznika, z tego dwa dla pomp solarnych z regulowaną liczbą obrotow, z nastawialną dolną granicą modulacji
•Podświetlany wyświetlacz graficzny LCD z prezentacją wybranego układu solarnego. W trybie pracy automatycznej mogą być wywołwane rożne wartości układu (status pompy, wartości temperatur, wybrane funkcje, meldunki usterek)
•Zintegrowane załączanie obejścia buforowego przy ukłdach solarnych wspierająych c.o.
•Codzienne wygrzewanie zasobnika podgrzewająego, zapobiegająe powstawaniu bakterii Legionella
•W układach solarnych z zasobnikiem podgrzewająym i zasobnikiem przygotowawczym, zawartość zasobnikow jest
przeładowywana warstwowo poprzez sterowanie pompy, tak dłgo jak temperatura zasobnika przygotowawczego jest niższa od
temperatury zasobnika podgrzewająego
•Ustalenie priorytetu przy dwoch odbiornikach w układzie solarnym oraz sterowanie 2. odbiornika poprzez pompę lub zawor 3-drogowy
•Możiwość aktywowania dwoch pomp solarnych do pracy na dwoch polach kolektorow, np. zorientowanie wschod/zachod
•Aktywowanie pompy wtornej w połączeniu z zewnęrznym płatowym wymiennikiem ciepła do ładowania zasobnika lub do
podgrzewania wody w basenie
•Chłodzenie pola kolektora w celu zredukowania czasow stagnacji poprzez dopasowaną pracę pomp solarnych
•W przypadku działnia kolektora rurowego począszy od temperatury kolektora 20C, co 15 minut uruchamia się na chwilę pompa
solarna, w celu dopompowania ciepłgo czynnika solarnego do czujnika temperatury.
Specjalne elementy wskazujące i obsługowe
Z 27 fabrycznie zaprogramowanych układow hydraulicznych wybierany i zapamiętywany jest odpowiedni piktogram układu.
Konfiguracja układu jest tym samym zapisywana na stałe dla regulatora

Funkcje regulatora Logamatic SC40:
Regulator posiada dwa poziomy obsługi. Na poziomie wskaźnikowym mogą być wyświetlane rożne parametry układu (wartości
temperatur, godziny pracy, liczba obrotow pompy, ilość ciepła i pozycja zaworu obejściowego). Na poziomie serwisowym mogą być
wybierane funkcje oraz dokonywane i zmieniane nastawienia.
Poprzez funkcję wyboru układu wybierany jest na regulatorze solarnym SC40 układ podstawowy oraz układ hydrauliczny instalacji
solarnej. Przy pomocy wybranego układu hydraulicznego ustalana jest konfiguracja instalacji solarnej oraz jej funkcja. Wybor dokonywany jest spośrod układow do przygotowywania c.w.u., wspomagania c.o. lub ogrzewania wody w basenie zgodnie z piktogramami instalacji.
Nastawienia zawierają wszystkie istotne dla pracy układu wartości temperatur, rożnice temperatur, liczby obrotow pomp oraz opcjonalne funkcje dodatkowe, np. funkcję kolektora rurowego, rejestrację ilości ciepła, przeładowanie zasobnikow, codzienne podgrzewanie zasobnika podgrzewającego, funkcję Double-Match-Flow itd. Dodatkowo wprowadzane są tu także warunki ramowe dla regulacji dwoch rożnie zorientowanych pol kolektorow oraz ładowania zasobnikow poprzez zewnętrzny wymiennik ciepła.

Poza technicznymi możliwościami regulatora solarnego SC20, regulator SC40 posiada następujące dodatkowe funkcje, zależne od wybranego układu hydraulicznego:
• wspomaganie c.o. poprzez aktywowanie obejścia buforowego
• ogrzewanie basenu poprzez płytowy wymiennik ciepła
• aktywowanie 2. odbiornika poprzez pompę lub zawor 3-drogowy. Przy sterowaniu poprzez zawor 3-drogowy, 1. odbiornik jest
zawsze beznapięciowo otwarty (B)
• aktywowanie pompy ładującej warstwowo przy połączeniu szeregowym zasobnikow
• regulacja wschod/zachod w celu oddzielnej pracy dwoch pol kolektorow
• codzienne wygrzewanie zasobnika podgrzewającego w celu ochrony przed powstawaniem bakterii Legionella
• zintegrowana rejestracja ilości ciepła z częścią pomiarową strumienia objętości
• ładowanie zasobnikow przez zewnętrzny wymiennik ciepła
• chłodzenie pola kolektora w celu zredukowania czasow stagnacji
• szybka diagnoza i proste przeprowadzanie testu funkcji